Du er nær kontakt, hvis du har været tæt på en smittet person, dvs. en person, som er testet positiv for ny coronavirus, i perioden fra 48 timer før, personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer er ophørt. Hvis der er gået mere end 14 dage, siden du var i nær kontakt med den smittede person, og du ikke har symptomer, regnes du for smittefri, og du skal derfor ikke foretage dig noget særligt.

Hvis den smittede person ikke har haft symptomer, drejer det sig om perioden fra 48 timer før til 7 dage efter, at personen fik taget testen.

Hvis du har været testet positiv for ny coronavirus inden for de seneste 8 uger, skal du ikke testes igen, da testen kan være positiv pga. inaktiv virus, men vær ekstra opmærksom på, om du får symptomer.

Du betragtes som nær kontakt, hvis

  • Du bor sammen med en smittet person
  • Du har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person
  • Du har haft ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet hostet på.)
  • Du har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)
  • Du er sundhedspersonale, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

Når du får besked om, at du er nær kontakt til en person smittet med ny coronavirus, skal du kontakte Coronaopsporing, der er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, på tlf. 32 32 05 11 (tast 2), for at blive henvist til 2 tests som følger:

1. test: Book tid til første test tidligst 4 dage efter, at du sidst var i nær kontakt med den smittede. Hvis du løbende har nær kontakt med en smittet, f.eks. fordi I bor sammen og personen ikke har mulighed for at isolere sig, eksempelvis et barn, skal du booke tid til første test hurtigst muligt efter, at personen er smittefri, dvs. 48 timer efter at personens symptomer er forsvundet eller 7 dage efter personens test blev taget, hvis personen ikke har symptomer. coronasmitte.dk

2. test: Book tid til anden test 2 dage efter den første test. Hvis der er gået mere end 6 dage efter, at du sidst var i nær kontakt med den smittede, skal du ikke have to tests og behøver kun at booke tid til første test. Hvis der er gået mere end 14 dage, siden du var i nær kontakt med den smittede, skal du ikke testes. Er du i tvivl om hvordan og hvornår, du skal booke tid til test, kan du kontakte Kontaktopsporingsenheden under Styrelsen for Patientsikkerhed ved at ringe til myndighedernes fælles hotline på tlf. 70 20 02 33 og taste 2.

Anvend mundbind, hvis du skal transportere dig til og fra test.

Tryk på billedet og læs hele folderen fra Sundhedsstyrelsen