Rudersdal Kommune tilbyder gratis forløbsprogram for borgere med kræft. Tilbuddet omfatter en individuel vurdering, der afdækker den enkeltes behov.

Borgeren bliver tilbudt en afklarende samtale i hjemkommunen, hvor der bliver tilrettelagt et individuelt forløb med udgangspunkt i borgerens behov. Et forløb kan fx omfatte:
– træning og øvelser ved fysioterapeut
– ergoterapeutisk indsats
– patientundervisning
– kostvejledning
– rygeafvænning
– alkoholafvænning
– individuelt forløb med sundhedsfaglig kontaktperson
– mindfulness
– deltagelse i netværksgruppe
For nogle kræftdiagnoser er der specifikt målrettede hold, ligesom der er et træningshold for mænd og tilbud om højintensiv træning. Alle borgere får tilknyttet en sundhedsfaglig kontaktperson.

Nedenstående link henviser dig direkte til siden:  Tilbud til borgere med kræft.

Det er os eller sygehusafdelingen, der skal henvise dig.

Noget træning foregår på Teglporten.