Helle Mygind

 • Født 1969
 • Cand. med fra Århus Universitet 1999
 • Forsket ved Institut for Klinisk Epidemiologi, Århus Universitet
 • Medlem af Ruderdals Kommunes kontaktlægeudvalg
 • Har haft ansættelser indenfor følgende specialer:
  • Internmedicin
  • Gynækologi og obstetrik
  • Pædiatri
  • Ortopædkirurgi og organkirurgi
  • Psykiatri
  • En del erfaring indenfor børnesygdomme gennem arbejde ved forskellige børneafdellinger
 • Privat: Gift og har 3 børn
Christina Gerlach Øgard

Christina Gerlach Øgard

 • Født 1970
 • Cand med. fra Københavns Universitet 1997
 • Ph.D. fra Københavns Universitet 2006 omhandlende kalkstofskiftet og hjertekarsygdom
 • 2015-2020: Almen medicinsk redaktør på det elektronisk opslagsværk: Lægehåndbogen og Patienthåndbogen
 • Har haft ansættelser i følgende specialer:
  • Intern medicin, endokrinologi og gastroenterologi
  • Pædiatri
  • Gynækologi og obstetrik
  • Kirurgi
  • Psykiatri
  • Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
  • Lægehuse i Norge, Færøerne og Grønland. Hospital i Botswana, Afrika og klinik i Nepal
 • Privat: Gift og har 3 børn

Lone Jørgensen

 • Født 1972
 • Cand. med fra Århus Universitet  år 2000
 • Tidligere medlem af Ruderdals Kommunes kontaktlægeudvalg
 • Tidligere formand for Praktiserende lægers organisation i Rudersdal
 • Har haft ansættelser i følgende specialer:
  • Intern medicin
  • Geriatri
  • Organkirurgi
  • Ortopædkirurgi
  • Gynækologi og obstetrik
  • Pædiatri
  • Voksenpsykiatri
  • Børne-og ungdomspsykiatri
 • Privat: Samboende og har 2 børn