KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en kronisk lungesygdom, hvor der sker en forsnævring af luftvejene og ødelæggelse af lungevævet. Har du KOL, oplever du hoste med slim, luftvejsinfektioner, åndenød.  KOL ses hos ca. 10-15 % af den voksne befolkning.  Den hyppigste årsag er tobaksrygning. Behandlingen består af rygestop, motion og medicin.

Hvor tit, du skal gå til kontrol i klinikken afhænger af sværhedsgraden af din sygdom. Vi  anbefaler en årlig kontrol mhp. lungefunktionsundersøgelse, samtale om livsstil, tobaksforbrug, vægt, motion, medicingennemgang og om du har den rette inhalationsteknik af din medicin.

Vi vil fra 2019 ved årskontrollen for KOL lave en forløbsplan. Forløbsplaner er en elektronisk plan, som oprettes, anvendes og vedligeholdes af de praktiserende læger for patienter med diabetes type 2 og KOL. Formålet med forløbsplanerne er at inddrage patienten samt skabe overblik i forhold til at understøtte egenomsorg. Du vil, når vi har lavet forløbsplanen, selv kunne se din plan ved at trykke her. Du skal logge på med din NemID.

Nedenfor kan du finde nyttig information om KOL