Klinikken er blevet akkrediteret d. 14/1 2016 uden anmærkning.

Konklusionen fra inspektorbesøget var følgende: “Klinikken har gennemført survey med et rigtig flot resultat, hvor alle indikatorer er vurderet helt opfyldt. Klinikken er kendetegnet ved en høj faglig standard, og de har gennemført et dedikeret arbejde med akkrediteringsprocessen, hvor hele personalegruppen har været inddraget. Surveyteamet oplever en rigtig god stemning blandt personalet samt en munter atmosfære. Klinikken anvender interne Lægerne Mygind, Øgard & Jørgensen. Hovedgaden 25 i Birkerød kvalitetsrapporter på trods af, at Datafangst ikke er tilgængeligt pt. Klinikken har udmærket sig ved en meget flot og brugbar hjemmeside, og nogle meget fine instrukser. “

Akkrediteringscertifikat 2016

blomst