Difteri-tetanus: 200 kr

Hepatitis A (Epaxal) til børn og voksne: 550 kr

Hepatitis B (Engerix) til børn og voksne: 450 kr

Hepatitis A+B (Twinrix/Ambirix) til børn og voksne: 700 kr

Gammaglobulin : 200 kr

Meningokok: 700 kr

Pneumonkokvaccination: 400 kr

Centraleuropæisk hjernehindebetændelse: 500 kr

Japansk hjernehindebetændelse: 1000 kr

Tyfus: 400 kr

Gul feber: 500 kr

Helvedesild (Zostavax): 1500 kr

Kolera (Dukoral): 500 kr