I uddannelsen af lægestuderende er det vigtigt, at de studerende i 1. studieår får lejlighed til at tale med en patient, så de kan lære, hvordan sygdomme påvirker menneskers tilværelse, og hvordan sundhedsvæsenet fungerer set med patientens øjne.

Nogle praktiserende læger, heriblandt din læge, har givet tilsagn om at være værer for disse lægestuderende. Fordi du har nogle erfaringer som menneske og som patient, kan du lære den studerende noget vigtigt om, hvad du gør for at holde dig rask, hvordan sygdom påvirker dig og dine omgivelser, og hvordan du som patient oplever vores sundhedsvæsen. På denne måde kan du bidrage til at lære den studerende at blive en god læge.

Det er meningen, at den studerende skal tale med dig 3 gange. Den studerende skal aflevere en opgave om jeres samtaler, og den skal afleveres godt 2 måneder efter den første samtale. Vi vil foreslå at samtalerne varer 1-1½ time per gang, men det er noget som du og den studerende bestemmer. Som du kan se, vil du få rigelig lejlighed til at videregive dine livserfaringer og dine erfaringer med sundheds-og socialvæsenet.

Den studerende kan eventuelt følge med dig, hvis du skal til behandling hos din læge, på ambulatorium, på socialforvaltningen eller andre steder. I skal naturligvis kun mødes, når det passer dig.

For at den studerende kan opnå større udbytte af jeres kontakt, skal din student optage nogle af jeres samtaler på bånd. Disse båndoptagelser vil kun den studerende, din læge og 4 andre studenter hos din læge komme til at høre noget af. Herefter bliver hele båndet slettet.

Den studerende skal til sin opgave udvælge og afskrive et par minutter af jeres samtale. Den studerende er forpligtiget til at ændre alle navne og andet i opgaven, så du ikke kan blive genkendt; din læge kontrollerer, at det er gjort forsvarligt. Desuden har den studerende skrevet under på en erklæring om tavshedspligt. Opgaven skal kun læses af din egen læge og undervisere på universitetet. Hvis du af en eller anden grund ønsker at afbryde kontakten med din student, har du naturligvis ret hertil. Vi beder dig da give din læge besked, og bede lægen om at orientere den studerende om din beslutning, hvis du ikke selv allerede har gjort det. Hvis der i øvrigt under din kontakt med den studerende skulle opstå problemer, beder vi dig også om at kontakte din egen læge.

Med venlig hilsen

Afdeling for Almen Medicin, Københavns Universitet